Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, tylko za zgodą SEPTIC.

Kupuj zbiorniki z certyfikatem europejskim a unikniesz problemów z odbiorem czy problemów przy dalszej odsprzedaży!