Rady, čomu sa vyhýbať

Nákup betónovej nádrže je vysoký výdavok, preto si nákup dôkladne premyslite.

Na trhu pôsobí mnoho firiem, ktoré sa špecializujú na výrobu betónových nádrží – žúmp. Ak sa rozhodnete pre nákup, musíte zvážiť cenu – ak je príliš nízka, potom sa prevádzkové náklady nádrže výrazne zvýšia. Predovšetkým, ak bude nádrž namontovaná na pôde so zvýšenou hladinou spodných vôd. Súvisí to s častým vypúšťaním nádrže, čo prirodzene zvyšuje náklady, pričom najvyššie náklady tvorí výmena nádrže na novú nádrž.

Pri voľbe firmy, ktorá Vám namontuje betónovú nádrž, sa presvedčte, či firma vlastní a používa ťažkú techniku. Bez tejto podmienky, firmy sa snažia znížiť množstvo výstuže, hrúbku stien nádrže (alebo znižujú hmotnosť), alebo dokonca kúpou lacnejšieho cementu s vysokým obsahom popolčeka. Znížením hmotnosti nádrže sa zníži cena montáže. Avšak jedná sa iba mylné úspory, ktoré počas prevádzky nádrže môžu zapríčiniť jej poškodenie, a v dôsledku jej výmeny sú príčinou vyšších nákladov.

Správne vyrobená a namontovaná nádrž s objemom 10m3 má hmotnosť cca. 10 ton,ap reto je na jej montáž potrebné použiť ťažkú techniku aj žeriav. Nádrž s požadovanými výrobným parametrami a namontovaná podľa požiadaviek Vám bude slúžiť niekoľko desiatok rokov, a jej prevádzkovanie negeneruje väčšie náklady súvisiace napr. s častým odstraňovaním spodných alebo odpadových vôd.